Κατερίνα Φίλη

Είμαι Ειδική Παιδαγωγός και Ψυχολόγος, Πτυχιούχος του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αθηνών, ακολούθησα μεταπτυχιακές  σπουδές  στην Εκπαίδευση Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες και παρακολούθησα επιμορφωτικά προγράμματα στην Ελλάδα και το εξωτερικό από το 2004 μέχρι σήμερα, στον τομέα της Ψυχολογίας και της Ειδικής Αγωγής.
Σε συνεργασία με το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και το Πάντειο Πανεπιστήμιο Αθηνών συμμετείχα σε ερευνητικά  και εκπαιδευτικά προγράμματα του Υπουργείου Παιδείας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη διάγνωση, την αξιολόγηση και αντιμετώπιση μαθησιακών δυσκολιών και προβλημάτων συμπεριφοράς στα παιδιά.
 Έχω υπηρετήσει ως δασκάλα σε Δημοτικά Σχολεία και τα τελευταία χρόνια ως Ειδική Παιδαγωγός σε Τμήματα Ένταξης. Υπηρέτησα στα Κέντρα Διάγνωσης και Υποστήριξης Ειδικών Εκπαιδευτικών Αναγκών του Υπουργείου Παιδείας και είμαι τελειόφοιτος του Μεταπτυχιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση Ενηλίκων – Δια Βίου Μάθηση» του Πανεπιστημίου Αθηνών.
Ως μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής της Ένωσης Ελλήνων Φυσικών, διδάσκω στα Θερινά σχολεία και είμαι εισηγήτρια σε πολλά σεμινάρια και συνέδριά της. Έχω πάρει δύο Υποτροφίες από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών με το πρόγραμμα Commenious και έναν Έπαινο από τη Βαλκανική Ένωση Φυσικών. Γράφω άρθρα σε πολλές τοπικές εφημερίδες της χώρας μας και σε εφημερίδες της ελληνικής ομογένειας του εξωτερικού.
Επίκεντρο των ενδιαφερόντων μου είναι η ψυχική υγεία των ατόμων με Ειδικές Ανάγκες, η ψυχοπαιδαγωγική συμβουλευτική  των οικογενειών τους, η διαχείριση κρίσεων μέσα στην οικογένεια στις σχέσεις γονέων – παιδιών και η ψυχολογική στήριξη κοινωνικά ευάλωτων ατόμων. Τα βιβλία μου με τίτλους «Σύγχρονη Ψυχολογία» και «Ψυχοπαιδαγωγική Συμβουλευτική» απευθύνονται σε άτομα όλων των ηλικιών.

I am a Special Educator,  Psychologist and Author, Graduated of the Department of Primary Education, University of Athens. I continued my studies and  postgraduate studies in Education for People with Special Needs and attended training programs in Greece and abroad since 2004  in the field of Psychology and Special Education. In cooperation with the University of Athens, the University of Thessaly and the Panteion University of Athens I have participated in research and educational programs of the Ministry of Education and the European Union in the diagnosis, evaluation and treatment of learning difficulties and  behavioral problems in children. I have served as a teacher in primary schools and in recent  years as a Special Educator in integration classes.I have served in the Diagnosis and Support of Special Educational Needs of the Ministry of Education and I am a  graduate of the Graduate Program
"Adult Education - Lifelong Learning" at the University of Athens. As a member of the Organizing Committee of the Union of Greek Physicists, I  teach in Summer schools and present  in several seminars and congresses. I have taken two scholarships from the State Scholarships Foundation with Commenious program and a  Certificate of 
Distinction from the Balkan Physical Union. I write  articles on many local newspapers of our country and in newspapers of the  Abroad Greek Community . 
The focus of  my interest is the mental health of people with disabilities, the educational psychology counseling their families, crisis management in the family to parent relationships - children and psychological 
support socially vulnerable people.  My Books with titles "Contemporary Psychology" and "Psychology and Counseling"  are for people of all ages.

Δείτε περισσότερα για μένα, στην ιστοσελίδα μου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου